NORSKE MODISTER OG HATTEDESIGNERE

Norwegian Milliners and Hat Designers

Kontaktinfo

 

Leder: Gunn Rosnes mail
Styremedlem: May Ona Lintho mail
Styremedlem: Marit Onsøyen Bjercke mail
Internasjonal kontakt: Ellen Wang Thommessen mail
Varamedlem: Hillevi Huse

 

Søknadsskjema om opptak, digitalt

Søknadsskjema om opptak, pdf

 

NMH tar imot forespørsler om utstillinger, foredrag og arrangementer. For hattebestillinger, kontakt gjeldende kunstner.