NORSKE MODISTER OG HATTEDESIGNERE

Norwegian Milliners and Hat Designers

Kontaktinfo

 

Leder: Anne-Kathrine Amundsen
Kasserer: Linda Nerina Klingen Bentz
Styremedlem/nestleder: Mona strand
Styremedlem: Maya Torres
Varamedlem: Stine Rudi Standal

 

Venneforeningen, medlemsskjema

NMH, søknadsskjema om opptak

 

NMH tar imot forespørsler om utstillinger, foredrag og arrangementer. For hattebestillinger, kontakt gjeldende kunstner.