NORSKE MODISTER OG HATTEDESIGNERE

NORWEGIAN MILLINERS AND HAT DESIGNERS ASSOCIATION

MEDLEMSREGISTER      KONTAKT      KURSTILBUD       NYHETER

Norwegian Milliners

Mona Strand Evelyn Refsahl Åshild Oma Sele Anne-Kathrine Amundsen Evelyn Olsen  
Ingrid Herud Bråten Ingeborg Dhunsi Holthe Turid Margrethe Bjørnstad Hillevi Huse Irene Myrbostad  
May Jacobsen Hvistendahl Marit onsøyen Bjercke Linda Nerina Klingen Tronden Torild Finsrud Velure Anja Irgens  

NMH har røtter i det verneverdige modistfaget.
Medlemmene representerer et bredt spekter av teknikker, materialer og uttrykk.
Vi er: modister, hattedesignere, filtmakere og hatteskulptører.
Forbundet arrangerer utstillinger og visninger og gir ut fagbladet Hatter